ОСНОВЕН КУРС. СЕМИНАР II

САМОПОЗНАНИЕ  НА «АЗ» чрез ХООПОНОПОНО, СЕМИНАР II

ОПИСАНИЕ  НА СЕМИНАРА
 

 1. Обединен  процес на Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно®.
 2. Връщане на Душата.
 3. Усъвършенствани, бързи способи за прилагане на Хоопонопоно процеса.
 4. Махики – Изчистване.
 5. Нова техника за медитация.
 6. Семинарът  изисква  пълното приемане на триединството на своя «Аз».
 7. Семинарът  изисква  пълното приемане на процеса  на Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно.


ИЗИСКВАНИЯ   КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ НА СЕМИНАР II  ЗА САМОПОЗНАНИЕ НА «АЗ» ЧРЕЗ  ХООПОНОПОНО (участниците са  длъжни да отговарят на всички 7 предявени изисквания):
 

 1. Даденият семинар е предназначен за хора, практикуващи Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно, Основен Курс, Семинар I, в продължение поне на 2 години. (участникът е длъжен да посочи при регистрацията си датата на своя първи семинар на  Самопознание на  «Аз» чрез Хоопонопоно, в който е участвал минимум две години преди датата на провеждане на Семинара II, без изключение).
 2. Участниците са приели дадената система като способ за решаване на проблеми.
 3. Участниците са длъжни да имат добре развити работни отношения с триединното свое «Аз», особено със своето унихипили.
 4. Семинар I по Самопознание на «А» чрез Хоопонопоно трябва да бъде преминат от участника в периода след 2002 година и не по-рано от 2 години до текущата дата провеждане на Семинара II. Групата на Семинар I  включва двудневен  Семинар I — Основен Курс,  или Бизнес Семинар, или Семинар Здраве.
 5. Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно отделя особено внимание на грижата за Триединството на Своя «Аз».
 6. За приложението на Хоопонопоно процеса, участникът е необходимо да знае приложението на материалите от Основния Курс на Семинар I.
 7. Участникът носи отговорност за определяне на съответствието си към изискванията, изчислени по-горе и за неговата готовност да премине Семинар II.